ขั้นตอนเตรียมตัวสร้างบ้านกับ คอมฟอร์ท แมกซ์
ขั้นตอนเตรียมตัวสร้างบ้านกับ คอมฟอร์ท แมกซ์

คุณลักษณะสำคัญในการเลือกทำเลที่ตั้งโกดังสินค้าและโรงงาน

1. การเดินทางสะดวกสบายหลากหลาย
2. ทำเลใกล้แหล่งวัตถุดิบ หรือ สินค้าต่างๆ
3. สภาพแวดล้อมที่ดิน
4. อยู่ในพื้นที่ที่สามารถจัดหาแรงงานได้
5. ต้นทุนเกี่ยวกับค่าที่ดิน หรือ ค่าเช่าที่ดินนั้น
6. การเข้าถึงการบริการสาธารณะต่าง ๆ เช่น สถานีตำรวจ โรงพยาบาล ตลาด ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน และ ชุมชน เป็นต้น