คอมฟอร์ท แมกซ์

คอมโดมิเนียม

คอนโด 5 ชั้น

พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 2,400 ตร.ม.

  • ทั้งหมด 16 ห้อง
  • พื้นที่ใช้สอย/ห้อง ประมาณ 150 ตร.ม.

ราคาเริ่มต้น

คอนโด 3 ชั้น

พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 2,400 ตร.ม.

  • ทั้งหมด 12 ห้อง
  • พื้นที่ใช้สอย/ห้อง ประมาณ 200 ตร.ม.

ราคาเริ่มต้น

Scroll to Top