คอมฟอร์ท แมกซ์

บริการทั้งหมดของเรา

รับเหมาก่อสร้าง

รับเหมาก่อนสร้างโดยทีมวิศวกร สถาปนิก
ช่างเทคนิคที่มากประสบการณ์

รับสร้างอาคารสำนักงาน

บริการรับสร้างอาคารสำนักงาน
มีมาตรฐาน ตรงตามทุกความต้องการ

รับสร้างโกดัง

ออกแบบเพื่อธุรกิจของคุณ ดีไซน์ใหม่
เพื่อคลังสินค้า ครบทุกความต้องการ

รับปรับปรุงและต่อเติม

บริการปรับปรุงและต่อเติมให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น
รีโนเวทปรับเปลี่ยนไสตล์ในราคาประหยัด

Scroll to Top