คอมฟอร์ท แมกซ์

แบบบ้าน 3 ชั้นขึ้นไป

4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 180 ตรม.

  • ชั้น 1 พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตรม.
  • ชั้น 2 พื้นที่ใช้สอยประมาณ 60 ตรม.
  • ชั้น 3 พื้นที่ใช้สอยประมาณ 40 ตรม.

ราคาเริ่มต้น

4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 200 ตรม.

  • ชั้น 1 พื้นที่ใช้สอยประมาณ 90 ตรม.
  • ชั้น 2 พื้นที่ใช้สอยประมาณ 70 ตรม.
  • ชั้น 3 พื้นที่ใช้สอยประมาณ 40 ตรม.

ราคาเริ่มต้น

4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 240 ตรม.

  • ชั้น 1 พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตรม.
  • ชั้น 2 พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตรม.
  • ชั้น 3 พื้นที่ใช้สอยประมาณ 60 ตรม.

ราคาเริ่มต้น

Scroll to Top