home loan

สำหรับใครที่มองหาบ้านหรืออยากวางแผนต้องการซื้อบ้านเป็นของตัวเอง หากจะเก็บเงินก็อาจจะดูเป็นไปได้ยาก การซื้อบ้านในปัจจุบันนี้สามารถเลือกทำได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อจากทางธนาคาร เพราะทางธนาคารจะช่วยในเรื่องที่เราไม่ต้องนำเงินก้อนไปจ่าย แต่การขอสินเชื่อก็ไม่ได้ง่าย อย่างที่เราตั้งใจไว้ วันนี้เรามีการเตรียมตัว เพื่อการเข้าไปขอสินเชื่อกับทางธนาคารยังไงให้ผ่านได้อย่างง่ายดาย

1. เช็ครายได้ของตัวเองประเมินความสามารถในการผ่อนชำระ

สิ่งแรกในการขอสินเชื่อบ้านเผื่อให้ผ่านได้ เราก็ต้องดูการเงินหรือรายรับรายจ่ายของเราด้วย หากมีการเงินที่มีความมั่นคง อย่างเช่น ทำงานประจำ หรืออาจจะเป็ยข้าราชการ ธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ เราต้องประเมินตัวเองว่า เราสามารถผ่อนได้มากหรือน้อยให้ไม่กระทบถึงการใช้ชีวิตในปัจจุบันได้เท่าไหร่ 

2. คำนวณและประเมินยอดผ่อนต่อเดือน

การคำนวณประเมินยอดที่ต้องจ่ายต่อเดือนว่า มีเท่าไหร่ ทำให้คุณนั้นสามารถวางแผนค่าใช้จ่ายของแต่ละเดือนได้ดี หากธนาคารเห็นว่า เราจัดการกับการเงินได้ดีในทุก ๆ เดือนก็จะสามารถของสินเชื่อบ้านได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยทางธนาคารจะมีเครื่องมือคำนวณสินเชื่อ ที่จะช่วยให้เรารู้ยอดที่จะต้องผ่อนชำระจากทางธนาคารได้

3. ตรวจสอบเครดิตและหนี้สินกับทางธนาคาร

ก่อนที่จะยื่นสินเชื่อบ้านเรา ควรตรวจสอบเครดิตทางการเงินว่ามีหนี้สินทั้งหมดเท่าไหร่ เพื่อจะได้จัดการหนี้สินได้ง่ายมากยิ่งขึ้น หากเป็นคนที่มีประวัติในเรื่องการติดหนี้บัตรเครดิต หนี้ผ่อนรถยนต์ ติดเครดิตบรูโร ก็อาจจะทำให้การขอสินเชื่อนั้นเป็นเรื่องยาก เพราะฉะนั้นเราควรจัดการให้เรียบร้อยก่อนการขอสินเชื่อกับทางธนาคาร

check income

4. การจัดการหนี้สินก่อนยื่นขอสินเชื่อ

การจัดการหนี้สินก่อนที่จะขอสินเชื่อ เป็นการจัดการที่เรียกได้ว่า มีผลต่อการซื้อบ้าน หากเรายังคงมีหนี้เก่าที่เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นหนี้ต่าง ๆ ก็อาจจะทำให้การขอสินเชื่อซื้อบ้านนั้นยากมากยิ่งขึ้น ผู้กู้ต้องมีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ เพื่อให้เกิดสภาพคล่องทางการเงินและเป็นหนี้ให้น้อยที่สุด

5. ลดรายจ่ายส่วนที่ไม่จำเป็น

การลดส่วนของรายจ่ายที่ไม่จำเป็นมากนัก เช่นค่าอาหารแพง ๆ ค่าใช้จ่ายงานสังสรรคต่าง ๆ แม้เป็นการใช้เงินแบบนี้ก็อาจจะทำให้เกิดรูรั่วได้ เพราะถ้าหากใช้เยอะหรือเป็นจำนวนที่มากเกินไป อาจจะทำให้เงินเราลดน้อยลง ส่งผลกระทบต่อการขอสินเชื่อกู้ซื้อบ้านได้ เพราะทางธนาคารสามารถตรวจสอบสถานะทางการเงินของคุณได้นั่นเอง

6. จัดแจงด้านรายได้

การจัดแจงรายได้นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างหนึ่ง หากต้องการยื่นหลักฐานทางการเงินให้กับทางธนาคารต้องเตรียมจัดแจงในเรื่องของรายได้ให้ดี 

 • สำหรับพนักงานประจำหรือคนที่มีเงินเดือน รายได้ที่มาจากทุกๆเดือน เป็นสิ่งที่เราต้องจัดการเก็บออมที่เข้ามาไว้ให้ดี ไม่ใช้ฟุ่มเฟือยมากเกินไป ควรโอนเงินเก็บไว้อย่างสม่ำเสมอในทุก ๆ เดือน
 • สำหรับพนักงานอิสระหรือเจ้าของธุรกิจ การเดินบัญชีมีความจำเป็นมาก เพราะเป็นการยืนยันได้ว่า เราจัดการระบบทางการเงินของเราได้ดีมกแค่ไหน และต้องมีรายได้เข้า 6-12 เดือนก่อนการยื่นขอสินเชื่ออีกด้วย

7. รักษาระบบด้านการเงิน

การรักษาเรื่องการเงินให้ดีมีวิธีมากมาย เช่น การเก็บออมทุกครั้งที่มีรายได้เข้ามาหรือควบคุมค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน มีการลงทุนเพื่อเพิ่มช่องทางรายรับ หากเราสามารถทำได้ในทุก ๆ เดือนทางธนาคารก็จะมองว่า เราจัดการกับระบบทางการเงินได้เป็นอย่างดี

8. พิจารณาเลือกสินเชื่อและธนาคาร

การซื้อบ้านเราก็ต้องคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่ต้องเสียอยู่แล้ว การเลือกธนาคารที่เราจะทำการขอสินเชื่อนั้นก็ต้องดูว่า ที่ไหนเหมาะกับจำนวนที่เราต้องการกู้เลยมีดอกเบี้ยที่เราสามารถชำระได้ดี เพราะแต่ละธนาคารก็จะมีสินเชื่อที่แตกต่างกันไป และการอนุมัตที่ไม่เหมือนกัน

9. เตรียมเอกสารที่จะยื่นกับทางธนาคารให้พร้อม

การเตรียมเอกสารเพื่อไปยิ่นขอสินเชื่อก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ หากเราไม่ได้เตรียมพร้อมมาก็อาจจะทำให้ระยะเวลายื่นขอสินเชื่อยืดเยื้อออกไป สำหรับหลักฐานหรือเอกสารที่สำคัญก็จะแบ่งเป็น 4 ส่วนด้วยกัน ดังนี้

 1. เอกสารส่วนบุคคล 
 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (คู่สมรส) (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)
 1. เอกสารทางการเงิน (กรณีเป็นพนักงานประจำ)
 • ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

     3. เอกสารทางการเงิน (กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ)

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

       4. เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ 
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 • สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3ก / หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด / อช.2 ทุกหน้า
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

10. เก็บเงินสำหรับเงินดาว์นบ้านและค่าธรรมเนียมเบื้องต้น

การเก็บออมเงินดาวน์หรือการเตรียมค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อเบื้องต้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม เราสามารถเก็บคิดเป็น 10-20 % ของราคาบ้านเผื่อในบางกรณีที่ทางธนาคารไม่สามารถให้วงเงินกู้ 100% หรือบางโครงการอาจจะมีการให้วางเงินดาวน์ระหว่างที่รอก่อสร้าง เราควรเตรียมในส่วนนี้ให้พร้อม

house purchase loan

เราก็มีวิธีเตรียมตัวเพื่อให้การขอสินเชื่อนั้นเป็นเรื่องง่ายมากยิ่งขึ้น หากเราจัดการกับระบบทางการเงินของเราให้ดีมีวิธีการเตรียมตัวจัดแจงรายได้และรักษาวินัยทางการเงิน เพื่อให้ทางธนาคารที่เราไปขอสินเชื่อนั้นมองเห็นว่า เรามีการจัดการกับระบบทางการเงินของเราได้ดี อาจจะช่วยให้การขอสินเชื่อนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายหากต้องการซื้อบ้าน

บริษัท คอมฟอร์ท แมกซ์ จำกัด Comfort Max Co., Ltd.

บริษัทรับสร้างบ้าน รับเหมางานก่อสร้างโกดัง โรงงาน บ้าน อพาร์ทเมนท์ โรงแรม คอนโดมิเนียม ที่มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์มานานถึง 20 ปี

ช่องทางการติดต่อ

Scroll to Top