ค่าใช้จ่ายที่ต้องรู้ ก่อนตัดสินใจกู้สินเชื่อซื้อบ้าน

การที่จะมีบ้านสักหลังเป็นของตัวเอง เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย สำหรับทำงาน หรือการเริ่มต้นสร้างครอบครัว คงเป็นความใฝ่ฝันของใครหลายๆคน แต่การที่จะซื้อบ้านนั้นก็ไม่ง่ายเพราะบ้าน 1 หลังก็มีราคาที่สูง และคงไม่สามารถที่จะหาเงินก้อนจำนวนมากแบบนั้นไปซื้อได้แบบทันที แต่ก็ยังมีวิธีที่จะทำให้เราเป็นเจ้าของบ้านได้ ด้วยการกู้สินเชื่อเงินกู้ซื้อบ้านที่จะทำให้คุณกลายเป็นเจ้าของบ้านได้ ก่อนตัดสินใจกู้สินเชื่อซื้อบ้าน มีอะไรบ้าง แล้วการกู้สินเชื่อซื้อบ้านต้องมีคุณสมบัติ หรือเงินเดือนเท่าไหร่ ถึงจะยื่นกู้ได้ และค่าใช้จ่ายที่ต้องรู้

กู้สินเชื่อซื้อบ้าน

1. ค่าธรรมเนียมการกู้

ธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่ละแห่งจะทำการคิดค่าธรรมเนียมการกู้สำหรับการดำเนินการต่างๆ เช่น

  • ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอสินเชื่อ
  • ค่าธรรมเนียมการประเมินหลักประกัน
  • ค่าธรรมเนียมการโอนเงินกู้

ซึ่งค่าธรรมเนียมเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละสถาบัน โดยอาจคิดเป็นจำนวนเงินคงที่หรือคิดเป็นร้อยละของวงเงินกู้

2. ค่าประกันสินเชื่อ

หลายๆ สถาบันการเงินจะมีการเรียกเก็บค่าประกันสินเชื่อเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ โดยค่าประกันนี้อาจคิดเป็นเงินก้อนเดียวหรือรวมไปในค่างวดรายเดือนที่เราได้ทำการตกลงไว้

3. อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ

ดอกเบี้ยถือเป็นอีกหนึ่งในค่าใช้จ่ายหลักของการกู้สินเชื่อซื้อบ้าน โดยดอกเบี้ยจะแตกต่างกันออกไปตามประเภทของสินเชื่อ ระยะเวลาการผ่อนชำระเงินกู้ และวงเงินของผู้กู้ ควรทำการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยสถาบันการเงินหลายแหล่งก่อนตัดสินใจ อัปเดท 8 ธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ยซื้อบ้านต่ำที่สุดในปีนี้

4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากค่าใช้จ่ายที่กล่าวมาข้างต้นแล้วก้ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมดังนี้

  • ค่าจดจำนองและค่าการรังวัดที่ดิน
  • ค่าประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัย
  • ค่าภาษีธุรกรรมการโอนอสังหาริมทรัพย์

ข้อควรพิจารณาก่อนตัดสินใจกู้สินเชื่อซื้อบ้าน

ควรเลือกผ่อนชำระในระยะเวลาเท่าไหร่

ระยะเวลาการผ่อนชำระขึ้นอยู่กับความสามารถในการผ่อนชำระของผู้กู้ ยิ่งระยะเวลาการผ่อนชำระนาน ค่างวดรายเดือนจะยิ่งน้อยลงทำให้ดอกเบี้ยสูงแต่เงินต้นน้อย แนะนำให้คำนวณระยะเวลาและยอดชำระให้ก่อนดีว่าเราสามารถจะผ่อนชำระได้นานเท่าไหร่

ควรเลือกอัตราดอกเบี้ยคงที่หรืออัตราลอยตัว

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ดังนี้

  • อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดอายุสัญญากู้ ช่วยให้เราวางแผนการเงินได้ง่าย 
  • อัตราดอกเบี้ยลอยตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราในตลาด ที่อาจทำให้ค่างวดชำระสูงขึ้นหรือลดลงได้

ถ้าต้องตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างนึงแนะนำให้เลือกตามระดับความเสี่ยงที่เราสามารถยอมรับได้

เงินเดือนเท่าไหร่ถึงกู้สินเชื่อซื้อบ้านได้

สำหรับคนที่การเริ่มกู้สินเชื่อซื้อบ้านโดยทั่วไปแล้ว ธนาคารมักจะพิจารณาจากเงินเดือนขั้นต่ำของผู้ที่ต้องการกู้ ซึ่งแต่ละธนาคารอาจกำหนดเกณฑ์การให้กู้สินเชื่อที่แตกต่างกันออกไป แต่โดยเฉลี่ยแล้วเงินเดือนเริ่มต้นของผู้กู้ควรมีรายได้สุทธิต่อเดือนอย่างน้อยอยู่ที่ประมาณ 20,000 – 25,000 บาทต่อเดือน หรือถ้าเป็นเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาทอาจจะต้องดูตามยอดเงินกู้และปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติมอีกครั้ง

การตัดสินใจกู้สินเชื่อซื้อบ้านเป็นการลงทุนในระยะยาว ควรวางแผนการเงินอย่างรอบคอบมากถึงมากที่สุด โดยพิจารณาค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ค่าธรรมเนียม ค่าประกัน ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อประเมินถึงความสามารถในการผ่อนชำระ เปรียบเทียบข้อเสนอจากหลายแหล่ง และเลือกสินเชื่อที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด

บริษัท คอมฟอร์ท แมกซ์ จำกัด Comfort Max Co., Ltd.

บริษัทรับสร้างบ้าน รับเหมางานก่อสร้างโกดัง โรงงาน บ้าน อพาร์ทเมนท์ โรงแรม คอนโดมิเนียม ที่มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์มานานถึง 20 ปี

ช่องทางการติดต่อ

Scroll to Top