Procedure for requesting house registration

“เล่มทะเบียนบ้าน” เป็นเอกสารสำคัญสำหรับการยืนยันตัวตนและที่อยู่ของบุคคล ในการขอทะเบียนบ้านใหม่จะมีขั้นตอนที่ต้องเตรียมเอกสารและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อความสะดวกในการขอทะเบียนบ้าน เราจะมา แนะนำวิธีการเตรียมเอกสารและขั้นตอนการขอทะเบียนบ้านว่าควรเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง เพื่อให้ได้รับทะเบียนบ้านอย่างรวดเร็ว

รายการเอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการขอทะเบียนบ้าน

1. คำขอจดทะเบียนบ้าน (ท.ร.9) แบบฟอร์มขอจดทะเบียนบ้านที่สามารถขอได้ที่สำนักงานเขตหรือสำนักงานท้องถิ่น

2. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริงและสำเนา) ของผู้ขอจดทะเบียน

3. ทะเบียนบ้านเดิม (ถ้ามี) หากมีการย้ายบ้านหรือมีทะเบียนบ้านเดิม

4. หลักฐานที่ดินหรือที่อยู่อาศัย เช่น โฉนดที่ดิน, สัญญาซื้อขาย, หรือสัญญาเช่า

5. สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบันของเจ้าบ้าน (ถ้ามี) ในกรณีที่ขอย้ายเข้าไปยังบ้านที่มีเจ้าบ้านอยู่แล้ว

6. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม ซึ่งจะออกให้โดยเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนการดำเนินการขอทะเบียนบ้าน

1. เตรียมเอกสารทั้งหมดให้ครบถ้วนเพื่อให้สะดวกต่อขั้นตอนการส่งเอกสาร

2. ไปติดต่อที่สำนักงานเขตหรือสำนักงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบพื้นที่ที่เราต้องการจดทะเบียนบ้าน

3. ทำการยื่นคำขอและเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียน

4. เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเอกสารและข้อมูลที่ยื่นขอสำหรับทะเบียนบ้าน

5. หากเอกสารและข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะทำการจดทะเบียนและออกทะเบียนบ้านให้

ระยะเวลาที่ใช้ในการขอทะเบียนบ้านใช้เวลากี่วัน ?

  • หากเอกสารและข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง โดยทั่วไปใช้เวลาไม่นาน อาจใช้เวลาไม่เกิน 1 วันทำการ
  • ในบางกรณีที่มีความซับซ้อนหรือจำเป็นต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม อาจใช้เวลาเพิ่มขึ้น แต่มักจะไม่เกิน 7 วันทำการ

ข้อแนะนำสำหรับการขอทะเบียนบ้าน

  • การเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้องจะช่วยให้ดำเนินการได้เร็วขึ้น
  • หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานเขตหรือสำนักงานท้องถิ่นได้โดยตรง

การขอทะเบียนบ้านแบบดิจิทัลสามารถทำได้ไหม ?

สามารถทำได้ ผ่านแอปพลิเคชัน D.DOPA เป็นแอปที่พัฒนาโดยกรมการปกครองสำหรับบริการด้านทะเบียนราษฎร์และทะเบียนบ้านดิจิทัล

  • สำหรับ Android สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store
  • สำหรับ iOS สามารถดาวน์โหลดได้ที่  Apple App Store

และสามารถศึกษาวิธีการขอทะเบียนบ้านแบบดิจิทัลได้ที่ เว็บไซต์  www.dopa.go.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตเพื่อข้อมูลและรับคำแนะนำที่ถูกต้องได้

และทั้งหมดนี้ก็คือขั้นตอนการเตรียมเอกสารและการดำเนินการขอทะเบียนบ้าน ซึ่งถ้าในการขอทะเบียนบ้านสามารถเตรียมเอกสารและข้อมูลจำเป็นได้ครบถ้วยนก็จะทำให้การขอทะเบียนบ้านได้รวดเร็วและราบรื่น

บริษัท คอมฟอร์ท แมกซ์ จำกัด Comfort Max Co., Ltd.

บริษัทรับสร้างบ้าน รับเหมางานก่อสร้างโกดัง โรงงาน บ้าน อพาร์ทเมนท์ โรงแรม คอนโดมิเนียม ที่มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์มานานถึง 20 ปี

ช่องทางการติดต่อ

Scroll to Top