ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

หลายๆคนคงไม่คุ้นกับคำว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันมากนัก อาจเป้นเพราะว่าเป็นกฎหมายใหม่ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. 62 และเริ่มเก็บภาษีจริงๆ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 แต่ในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ทำให้รัฐบาลมีการปรับลดอัตราภาษีมาโดยตลอด วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันดีกว่าว่าภาษีที่ดินคืออะไร มีกี่ประเภทและมีวิธีคิดอย่างไรกันครับ

tax

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คืออะไร

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นภาษีตามกฎหมายที่มาแทนภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ซ้ำซ้อนกันอยู่เดิมโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นแหล่งรายได้ของทางภาครัฐและช่วยส่งเสริมการใช้ที่ดินต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด ภาษีที่ดินนี้จะมารูปแบบของภาษีรายปีที่คำนวณจากมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีไว้ในครอบครอง และถูกเรียกเก็บโดย หน่วยงาน เทศบาล หรือ อบต. สำหรับที่กทม. จะต้องไปชำระที่สำนักงานเขต ส่วนที่เมืองพัทยานั้นจะต้องชำระที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา เพราะเป็นเขตปกครองพิเศษนั้นเองครับ

ประเภทของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประเภทของภาษีที่ดินนั้นแบ่งออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน คือ ภาษีที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ภาษีที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม ภาษีที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมและภาษีที่ดินว่างเปล่า โดยทั้งสี่มีข้อกำหนดและอัตราภาษีที่แตกต่างกันออกไป และทางรัฐบาลได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 โดยอ้างอิงจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาว่าได้ลดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สูงถึง 15% ตามปีภาษี 2566 อีกด้วย

1. ภาษีที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย

  • เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลังเดียว
มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษี(%)
0 – 50 ล้านบาทได้รับการยกเว้นภาษี
50 – 75 ล้านบาท0.03%
75 – 100 ล้านบาท0.05%
100 ล้านบาทขึ้นไป0.1%
  • เป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้างหลังเดียว
มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษี(%)
0 – 10 ล้านบาทได้รับการยกเว้นภาษี
10 – 50 ล้านบาท0.02%
50 – 75 ล้านบาท0.03%
75 – 100 ล้านบาท0.05%
100 ล้านบาทขึ้นไป0.1%
  • ผู้เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 2 หลังขึ้นไป
มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษี(%)
0 – 50 ล้านบาทได้รับการยกเว้นภาษี
50 – 75 ล้านบาท0.03%
75 – 100 ล้านบาท0.05%
100 ล้านบาทขึ้นไป0.1%

2. ภาษีที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม

มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษี(%)
0 – 50 ล้านบาท0.03%
50 – 200 ล้านบาท0.04%
200 – 1,000 ล้านบาท0.05%
1,000 – 5,000 ล้านบาท0.6%
5,000 ล้านบาทขึ้นไป0.7% 

3. ภาษีที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม

  • ผู้เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลังเดียว
มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษี(%)
0 – 50 ล้านบาท0.03%
50 – 200 ล้านบาท0.04%
200 – 1,000 ล้านบาท0.05%
1,000 – 5,000 ล้านบาท0.6%
  • ผู้เป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้างหลังเดียว
มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษี(%)
0 – 50 ล้านบาทได้รับการยกเว้นภาษี
50 – 75 ล้านบาท0.03%
75 – 100 ล้านบาท0.05%
100 ล้านบาทขึ้นไป0.1%
  • ผู้เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 2 หลังขึ้นไป
มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษี(%)
0 – 50 ล้านบาทได้รับการยกเว้นภาษี
50 – 75 ล้านบาท0.03%
75 – 100 ล้านบาท0.05%
100 ล้านบาทขึ้นไป0.1%

4. ภาษีสำหรับที่ดินรกร้างว่างเปล่า

มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษี(%)
0 – 50 ล้านบาท0.03%
50 – 200 ล้านบาท0.04%
200 – 1,000 ล้านบาท0.05%
1,000 – 5,000 ล้านบาท0.6%
5,000 ล้านบาทขึ้นไป0.7% 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากและเป็นสิ่งที่พึ่งมีขึ้นมาได้ไม่นานนักอาจทำให้หลายคนไม่ทันได้สนใจหรือบางคนอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่ามีการเก็บภาษีรูปแบบนี้ด้วย หากไม่ชำระหรือหลีกเลี่ยงการชำระต้องรับโทษทางกฎหมายจึงเป็นสิ่งที่คนมีบ้านควรรู้ไว้เพื่อให้เราไม่ไปทำผิดกฎหมายโดยไม่ได้ตั้งใจ

บริษัท คอมฟอร์ท แมกซ์ จำกัด Comfort Max Co., Ltd.

บริษัทรับสร้างบ้าน รับเหมางานก่อสร้างโกดัง โรงงาน บ้าน อพาร์ทเมนท์ โรงแรม คอนโดมิเนียม ที่มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์มานานถึง 20 ปี

ช่องทางการติดต่อ

Scroll to Top